Inkubátory

Jsme zprostředkovatelé nájmu v podnikatelských inkubátorech ve VTP Roztoky a PV Roztoky. Jedná se o vývojová centra, která v rámci inkubátorů nabízí prostory vyčleněné pro nově vznikající firmy nebo malé a střední inovační podniky v růstové fázi, které využijí technický či servisní potenciál obou parků.

Služby

 • Základní poradentství (ekonomika, účetnictví, daně, marketing aj.)
 • Odborné semináře a vzdělávací akce (4x ročně)
 • Podpora výměny zkušeností a networking
 • Pomoc při hledání partnerů a investorů
 • Poradenství v oblasti financování
 • Asistence při zpracování prezentací a podkladů pro účast na různých investičních fórech
 • Služby napomáhající transferu technologií
 • Zajištění technicko-administrativních služeb (internet, ostraha, úklid, kancelářské služby)
 • K dispozici zasedací místnost

Výhody

 • Blízkost vědeckých pracovníků
 • Spolupráce se stávajícími nájemníky
 • Laboratoře
 • Dobrá dopravní dostupnost
 • Možnost parkování
 • Investice Trigema Startup a.s. na vybrané projekty

VTP Roztoky

Vědeckotechnický park ve spolupráci s ČVUT a s podnikatelským sektorem se zabývá převážně výzkumem a vývojem spalovacích motorů pro automobily, motory s alternativními pohony i konstrukcí vozidlových převodovek.

Kanceláře a vybavení

Podnikatelský inkubátor Vědeckotechnického parku má k dispozici celkem 6 vybavených kanceláří pro rozjíždějící se podnikatele. Všechny se nachází ve 4. patře. Zde jsou také k dispozici i samostatné sklady a serverovny pro tyto inkubované společnosti. Malé kanceláře lze propojit a velké rozdělit do menších celků podle konkrétních potřeb nájemců. Ve VTP po dohodě taky můžete využít laboratoří ČVUT, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi.

PV Roztoky

Cílem Parku vědy je realizace moderních výzkumů zaměřených na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci dopravy, dopravních prostředků a leteckých aplikací.

Toto inovační centrum pro místní zákazníky vyvíjí nová řešení pro správu napájení, která činí elektrický, hydraulický a mechanický pohon úspornější, efektivnější a bezpečnější.

Mezi nájemce patří převážně firmy podnikající v oborech strojírenství, elektrotechniky a informatiky.

Kanceláře a vybavení

Nově otevřený Park vědy nabízí k inkubaci začínajících společností 2 kanceláře. Obě jsou umístěné ve 4 patře a vzájemně je lze propojit, případně větší kancelář rozdělit na více částí. V menší kanceláři jsou umístěna střešní okna, díky kterým je tato kancelář velmi světlá. Navíc nabízí výhled na protilehlý Vědeckotechnický park. Z větší kanceláře je pak dobře vidět na velmi příjemnou střešní terasu umístěnou ve 3 patře.

 • Žádost o přijetí
 • Strukturovaný pohovor
 • Podnikatelský záměr
 • Rozhodnutí o inkubaci (rozhoduje Rada VTP)

Výběr firem k zasídlení v podnikatelském inkubátoru a vědeckotechnickém parku bude provádět Rada VTP na základě následujících kritérií:

 • Realizovatelnost podnikatelského záměru
 • Vhodnost z hlediska zaměření VTP (a možnosti spolupráce s dalšími subjekty umístěnými ve VTP a zaměřením Trigema)

Pro komplexní posouzení projektu budou sloužit následující podklady:

 • Žádost o přijetí do inkubátoru / VTP
 • Posudek experta v případě potřeby u nových výrobků a technologií
 • Podnikatelský záměr

S úspěšnými zájemci bude uzavřena nájemní smlouva.

Firmy v inkubátoru budou následně monitorovány a evaluovány z hlediska dosahování plánovaných cílů.

Předpokládá se inkubační doba 2 roky.

Po ukončení inkubace mohou být firmy přesunuty do dalších prostor v rámci VTP.